Pierwsze nieprawidłowości wykryte w ramach Monitoringu Reklam Wyborczych

Monitoring Reklam Wyborczych w toku.
Dokonaliśmy pierwszego zgłoszenia nieprawidłowości wykrytych podczas inwentaryzacji reklam wyborczych w przestrzeni miejskiej.
1. Zaniżony wymiar plakatów!
Ustalono rzeczywisty wymiar reklamy na 0,49m x 0,68m, co daje rzeczywistą powierzchnię jednego nośnika 0,3332 m2, a nie jak podał wnioskodawca 0,2478 m2. Różnica na niekorzyść miasta wynosi 0,0854 m2, co przy łącznej ilości nośników daję powierzchnię 0,0854m2 x 75 szt. = 6,405 m2 (co przy stawce 3zł/dzień powinno podnieść opłatę za zajęcie pasa drogowego o kwotę 269,01 zł).
   Pomiaru dokonano ponownie w dniu 11.10.2018 godz. 13:05, w Słupsku, ul. Podgórna. Pomiaru dokonano miarą certyfikowaną STANLEY TYLON 8m 30-657 CE M18 0126 w obecności Strażników Miejskich. 
2. Wywieszono więcej plakatów niż zgłoszono!
Zgłoszono 75 plakatów, a wywieszono w rzeczywistości 128 szt., co daje łącznie 17,66 m2 powierzchni.
W tym wypadku opłata za te nadmiarowe plakaty wynosi 3 zł x 53 szt x 0,3332 m2 x 10 zł = 529,79 zł dziennie!! (licząc od 08.10 do 11.10 kandydat ma do zapłaty na rzecz miasta 2119,15 zł)
Dokumentacja fotograficzna znajduje się w zakładce Monitoring Reklam Wyborczych
Osobą odpowiedzialną jest kandydat do Rady Miejskiej z okręgu 4, którego hasłem wyborczym jest: “SŁUCHAĆ MIESZKAŃCÓW, SŁUŻYĆ MIASTU” – Ryszard Kruk