Cisza wyborcza

Od północy, aż do niedzieli do godz. 21.00 trwać będzie cisza wyborcza.

Cisza wyborcza to czas, w którym jako wyborcy, możemy zastanowić się na kogo oddać swój głos (sylwetki kandydatów do rady miasta i na prezydenta znajdziecie w odpowiednich zakładkach). Lokale wyborcze będą otwarte w niedzielę od godz. 7 do godz. 21.

Cisza wyborcza to też czas zakazu wyborczej agitacji (w internecie również!)

Art.107. § 1. W dniu głosowania oraz na 24 godziny przed tym dniem prowadzenie agitacji wyborczej, w tym zwoływanie zgromadzeń, organizowanie pochodów i manifestacji, wygłaszanie przemówień oraz rozpowszechnianie materiałów wyborczych jest zabronione.

§ 2. Agitacja wyborcza w lokalu wyborczym oraz na terenie budynku, w którym ten lokal się znajduje, jest zabroniona.

Według kodeksu wyborczego agitacja to:

Art.105. § 1. Agitacją wyborczą jest publiczne nakłanianie lub zachęcanie, do głosowania w określony sposób lub do głosowania na kandydata określonego komitetu wyborczego.