Informacje dotyczące głosowania

W związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi zapraszamy do zapoznania się z podstawowymi informacjami dotyczącymi głosowania. Osoby z niepełnosprawnościami, w zależności od indywidualnej sytuacji, mogą skorzystać z następujących udogodnień:
1. głosowania przez pełnomocnika,
2. głosowania korespondencyjnego,
3. dla osób posługujących się alfabetem Braille’a przygotowane będą specjalne nakładki na karty do głosowania,
4. udzielenia informacji dotyczących wyborów (na wniosek informacje mogą być przekazane telefonicznie, wysłane pocztą lub elektronicznie),
5. możliwości głosowania w lokalu dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (na wniosek); lista obwodowych komisji wyborczych w Słupsku (wraz z informacją o ich dostosowaniu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami).

Dodatkowo osobie z niepełnosprawnością może pomóc w trakcie głosowania wybrana przez nią osoba (pomoc może być jedynie techniczna). Wszystkie informacje dotyczące udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami można znaleźć na stronie WybieramWybory.pl.

Na terenie Słupska dla osób z niepełnosprawnościami w dniu wyborów zapewniony będzie dowóz do lokali wyborczych. Szczegółowe informacje zostaną podane w późniejszym terminie.

Filmy instruktażowe Państwowej Komisji Wyborczej
(polski język migowy)

Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!

Kto i gdzie głosuje?

Kogo wybieramy w województwie?

Kogo wybieramy w powiecie? (nie dotyczy bezpośrednio mieszkańców miasta Słupska, ponieważ sam Słupsk jest miastem na prawach powiatu)