Monitoring Reklam Wyborczych

Wszechobecne reklamy wyborcze w przestrzeni miejskiej tuż przed samymi wyborami potrafią być zmorą dla mieszkańców, kierowców, zwykłych użytkowników przestrzeni miejskiej.
Ogromne bilboardy, reklamy siatkowe powodują, że czujemy się obserwowani w każdym zakątku miasta. A cel jest jeden – żeby wizerunek oraz imię i nazwisko tak nam zapadło w pamieć, by podczas wyborów pozostawić znak “X” przy konkretnym kandydacie.

Dużo reklam umieszczanych jest na posesjach prywatnych (balkony, płoty, elewacje budynków) oraz w miejscach reklamowych, którymi opiekują się specjalistyczne  firmy (bilboardy, przystanki autobusowe). Na reklamy oraz sposób umieszczenia nie mamy wpływu (czasami też sami kandydaci). Są też bezpłatne miejsca do oklejania plakatami, o których możemy przeczytać w informacji Prezydenta Miasta Słupska.

Jednakże mamy wpływ na reklamy umieszczane w przestrzeni publicznej, zarządzanej przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej (ZIM). Są to pasy drogowe (barierki, słupy i lampy przy ulicach, deptaki itp, itd). Tutaj każda reklama – czy to w pionie (np. plakat, baner) czy w poziomie (np. namiot) wymaga złożenia wniosku do ZIM, wniesienia opłaty i otrzymania decyzji na zajęcie pasa ruchu drogowego. Każdy metr kwadratowy podlega opłacie w wymiarze 3 zł/m2/dzień – niby niewiele ale… pospekulujmy: niech kandydat wywiesi tylko po jednym plakacie na każdej ulicy, rondzie czy placu – to zgodnie z wykazem ulic wywiesi 383 plakaty. Zakładając mały format A3 (a zdarzają się i duże formaty A2, A1, A0 lub banery nawet o długości 8-10 metrów), czyli wymiar 297 mm  x 420 mm, co daje powierzchnię 0,12474 m2. Plakaty niech powiszą przez miesiąc (30 dni). Policzmy 0,12474 m2 x 383 szt. x 30 dni x 3 zł = 4299,79 zł.

Tak proszę Państwa – cztery tysiące trzysta złotych! A wiemy, że tych plakatów pojawi się znacznie więcej. Oczywiście też i kandydatów jest więcej niż jeden. Na szczęście nie wszyscy plakatują, bo by miejsca w Słupsku zabrakło (w roku 2014 było ponad 500 kandydatów)

Teraz sobie Państwo wyobraźcie ile pieniędzy z tego tytułu wpływa do budżetu miasta. Ile za to możemy mieć równych chodników, dobrych ulic, deptaków, przyjaznej przestrzeni miejskiej. Dlatego warto sprawdzić, czy dany kandydat plakatując swoją podobizną ulice uiścił opłatę zgodnie ze stanem faktycznym. Pamiętajmy, że plakat A3 na płycie pilśniowej formatu A2 wymaga opłaty za A2 (większa podkładka generuje wyższą opłatę za zajęcie pasa drogowego. Czy ilość plakatów na danej ulicy jest zgodna z ilością zgłoszonych? Czy namiot rozstawiony na ulicy ma zgodę od ZIM?

To są nasze, publiczne środki, a nasi przedstawiciele nie wnosząc ich w odpowiedniej wysokości oszukują miasto i swoich wyborców. A takim zachowaniom będziemy mówić NIE!

Dlatego prośba do Was!

Widzicie reklamę wyborczą, której nie ma zarejestrowanej w naszym serwisie? Zróbcie zdjęcie i poinformujcie nas o tym na adres mailowy: wybory2018@inspiruj.org, lub zadzwońcie do nas: 59 723 51 20 bądź 693 004 101. Poczytajcie też, co jeszcze możecie zrobić – informacja tutaj

Każda nadmiarowa reklama to koszt dziesięciokrotnie wyższy dla komitetu wyborczego!

Poniżej przedstawiamy mapę ze zgłoszonymi reklamami wyborczymi, list wydanych decyzji przez ZIM oraz stwierdzone przypadki nieprawidłowości.

 

Wydane decyzje ZIM

LP / Numer decyzjiKomitet / KandydatCzego dotyczyMiejscaSkanyUwagi
1. / nr 1303/2018
2. / nr 1304/2018
3. / nr 1305/2018
4. / nr 1306/2018
5. / nr 1307/2018
6. / nr 1308/2018
7. / nr 1309/2018
KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska

Anna Rożek
Banery wyborcze umieszczone przy drogach - 7 szt
Wymiar baneru - 90 cm x 120 cm

Czas trwania: 17.09 - 21.10.2018
ul. Lutosławskiego
ul. Mirosławskiego
ul. Westerplatte
ul. Wiejska
ul. Lotha
ul. Kaszubska
ul. Armii Krajowej
Armii Krajowej

Kaszubska

Lotha

Lutosławskiego

Mierosławskiego

Westerplatte

Wiejska
Reklamy sprawdzone - wszystko zgodnie ze zgłoszeniem

  
6. / nr 1383/2018KW Prawo i SprawiedliwośćPlakaty wyborcze umieszczone na słupach oświetleniowych - 100 szt
Wymiar plakatu - 59,4 cm x 42 cm
Łączna powierzchnia - 25m2

Czas trwania: 24.09 - 21.10.2018
- Poniatowskiego 18 szt
- Kołłątaja 8 szt
- Paderewskiego 10 szt
- Lutosławskiego 2 szt
- Deotymy 6 szt
- Jaracza 6 szt
- Wolności 6 szt
- Mickiewicza 16 szt
- Kopernika 14 szt
- Sienkiewicza 8 szt
- Jagiełły - 6 szt
0001-convertedReklamy sprawdzone - wszystko zgodnie ze zgłoszeniem

Wymiary rzeczywiste zgodne z Decyzją
  

 

 

Stwierdzone nieprawidłowości

LP / data Komitet / imię i nazwiskoStwierdzona nieprawidłowośćWydane Decyzje / pismo do ZIMDecyzja ZIM
1. / 11.10.2018KW Prawo i Sprawiedliwość

Ryszard Kruk
1. Zaniżone wymiary plakatów
W zgłoszeniu podano wymiary 0,42 m x 0,59 m. Plakaty w rzeczywistości miały wymiar 0,49 m x 0,68 m. Wnioskodawca powinien dopłacić za łączną powierzchnię zgłoszonych plakatów 6,4 m2 - co przy stawce 3 zł/m2/dzień daje łącznie 269.01 zł

2. Wnioskodawca umieścił w przestrzeni miejskiej więcej plakatów o 53 szt. niż zamieścił to w zgłoszeniu. Zgodnie ze stawkami 3zł x 53 szt x 0,49 m x 0,68 m x 10 zł = 529,79 za każdy dzień.

3. ZIM wydając Decyzję naliczając opłatę zaniżył liczbę plakatów na drogach wojewódzkich o 4, przez co nie naliczył opłaty za 4 plakaty. Opłata została zaniżona o kwotę 41,63 zł
Decyzja 1425

Decyzja 1427


Do ZIM
2. / 15.10.2018 KW Prawo i Sprawiedliwość

Anna Mrowińska
Błędnie naliczone opłaty:

1. W decyzji zezwolono na umieszczenie na słupach oświetleniowych
i barierach oddzielających pas drogowy plakatów dwustronnych o wymiarach 0.42 x 0,53 na łączną powierzchnię 44 m2
Naliczono również opłaty, ale tylko za 97 plakatów o powierzchni 0,223 m2 (jeden plakat o wymiarach 0,42 x 0,53), co daje łączną powierzchnię 21,59 m2. Nie naliczono opłat za 22,41 m2 powierzchni łącznej nośników reklamowych.

2. Błędnie odczytano z wniosku wymiary plakatów. Rozmiar rzeczywisty plakatu wynosi 0,42 x 0,59, co daje łączną powierzchnię 0,248 m2. Różnica pomiędzy rozmiarem rzeczywistym/wnioskowanym wynosi 0,025 m2 na niekorzyść miasta, co przy 194 szt daje niedobór 4,85 m2 powierzchni. (Przy stawce 3 zł/dzień daję kwotę 378,30 zł)
Decyzja 1391


Do ZIM