Jak głosować, aby głos był ważny?

Jak głosować, aby głos był ważny? Jak wyglądać będą karty do głosowania?

W Słupsku oddawać będziemy po 1 głosie na: kandydata do Rady Miejskiej, kandydata na Prezydenta Miasta i kandydata do Sejmiku Województwa Pomorskiego.

Każda z kart do głosowania będzie wyglądać inaczej:

1) wybory do Rady Miejskiej – karta drukowana jest na papierze koloru białego, z tym że nazwiska kandydatów drukowane  są na szarym tle, w prawym górnym rogu ma wycięte trzy umiejscowione w poziomie otwory o średnicy 7 mm;
Wygląd karty: tutaj

2) wybory na Prezydenta – karta drukowana jest na papierze koloru białego, z tym że nazwiska kandydatów drukowane  są na różowym tle, w prawym górnym rogu ma wycięte trzy umiejscowione w poziomie otwory o średnicy 7 mm;
Wygląd karty: tutaj

3) wybory do Sejmiku – karta drukowana jest na papierze koloru białego, z tym że nazwiska kandydatów drukowane  są na niebieskim tle, w prawym górnym rogu ma wycięte trzy umiejscowione w poziomie otwory o średnicy 7 mm;
Wygląd karty: tutaj

 

Karta do głosowania na prezydenta

Karta do głosowania do sejmiku

Karta do głosowania na radnego

 

Jak głosować, żeby oddać ważny głos?

  • głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu,
  • przyczyną nieważności głosu jest:

– postawienie znaku „X” w kratkach obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście,
– niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce,
– postawienie znaku „X” w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata z listy unieważnionej przez gminną komisję wyborczą.

Uwaga: nieważne są karty do głosowania inne niż urzędowo ustalone lub nieopatrzone pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie.